Różnice pomiędzy radcą prawnym a prawnikiem

W życiu każdego są momenty, kiedy istotna jest rada radcy prawnego zarówno w sytuacjach biznesowych, służbowych czy też prywatnych. Przedział obowiązków radcy prawnego jest niemniej poniekąd inny od zakresu obowiązków, które sprawuje prawnik. Radca jak sama nazwa wskazuje udziela porady, opracowuje też projekty aktów prawnych lub tworzy opinie. Podstawową różnicą między radcą prawnym oraz prawnikiem jest to, że radca nie może być obrońcą odnośnie spraw karnych a także karnoskarbowych. Niegdyś radcy nie mogli ponadto występować w sprawach rodzinnych choć uległo o zmianie. Różnica jest także na polu zawodowym, albowiem adwokaci mogą pełnić fach wyłącznie prowadząc indywidualną aktywność ewentualnie będąc wspólnikiem spółki, jednak radca prawny może być zatrudniony u prywatnego przedsiębiorstwa na podstawie stosunku pracy. Jednak te różnice nie przekładają się na jakość wykonywanych usług, ponieważ są one każdorazowo są na bardzo wysokim poziomie jak i są w zgodzie z prawem jak chociażby u http://www.nyczek.pl