Nieoceniony pierwiastek

Tlen jest pierwiastkiem odkrytym przez J. Priestley’a w 1774 roku , kiedy chemik ogrzewał związek chemiczny jakim jest tlenek rtęci. W wyniku procesu powstały dwa pierwiastki tlen a także rtęć. Kropelki rtęci osadzały się na naczyniu, lecz gaz ulatniał się. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, albowiem zajmuje ok. 50% objętościowych także wchodzi w skład skał, metali, piasku, wody, rud zaś w stanie wolnym wchodzi w zbiór powietrza. Jest bez barwy, bezwonny, nie ma smaku jak również częściowo rozpuszcza się w wodzie. Jest pierwiastkiem koniecznym do podtrzymywania spalania a przede wszystkim oddychania. Nie dziwi w takim razie, że powodzenie oraz ranga urządzeń takich jak generatory tlenu, które znaleźć można na http://bogepolska.pl jest w rzeczy samej duże. Zastosowań dla tlenu jest bardzo wiele. Jest pomocny w górnictwie, sektorze medycznym, wykorzystywany jest do uzdatniania wody, jest nieoceniony w spawaniu czy hodowli ryb, właściwie wzdłuż i wszerz tlen jest potrzebny.